Olive_tree-Snezana_Aleksic

OLIVE TREE / painter: Snezana Aleksic

Ničim izazvano ili možda baš zbog muzike, pomislila je na Zevsa i legendu o stablu masline koje je on stvorio. Prema jednoj od legendi koju je čula, Zevs je stvorio stablo masline kao simbol dvoje ljubavnika, isprepletanih tela kao jedno. I zaista, stablo masline je baš tako izgledalo. Drvo života, drvo ljubavi, simbol dve duše koja ne mogu jedna bez druge, a čija je jedina želja bila da postanu jedno. Prema toj priči, postojali su muškarac i žena koji su se toliko mnogo voleli, da nisu mogli da zamisle život jedan bez drugog. Želeli su da zajedno napuste ovaj život kada dodje taj dan. Zato su se svakog dana molili Zevsu da u ovom životu umru zajedno istog dana, kako bi mogli da večno ostanu jedan kraj drugog. A on, svevišnji Zevs, dirnut takvom ljubavlju, smatrajući da je njihova ljubav ona prava, kompletna ljubav kakva bi trebalo da bude izmedju muškarca i žene, sišao je sa Olimpa i obratio im se. Obećao im je da će umreti zajedno, a da će im kao nagradu za takvu ljubav učiniti još nešto: pretvoriće ih u jedno novo drvo koje će imati stablo u obliku isprepletanih tela dvoje ljubavnika koji su postali jedno. To drvo će nazvati Maslina i ono će biti simbol prave i uzvišene ljubavi. To će biti nauk svima kakva ljubav treba da bude.

Tako lako, tako jednostavno, tako bezuslovno. Kako je predivna bila ta legenda, pomislila je Eva. Odjednom se osetila tako ispunjeno. To je ona. Maslina.
*izvod iz knjige Maslina 

maslina knjiga stoji transparent uskoro