KNJIGAMarija Belić Bibin

Adam, Eva, 21 vek. Ljubav, misterija, rizik. Duhovi, snovi i porodični odnosi. Nezavršena ljubav iz nekog prošlog života, traži da se otkrije istina.

bookcover_Marija_Belic_Bibin-Maslina

Ko smo mi zapravo i šta radimo sa svojim životima?
Adam i Eva se nikada nisu sreli. Bar ne u ovom životu. Ali, onda su njihove duše rešile da spoznaju istinu i isprate magični glas svog srca. Da bi u tome uspeli, postoje testovi koje moraju da prodju. Da li će nebo biti podrška ili će ih sprečiti na tom putu ponovnog pronalaska i otkrivanja onoga što jeste? Da li će njihova ljubav položiti testove na koje su njihove duše pristale kako bi došli do istine? Možda nebo zna, možda je sve to zapisano medju zvezdama….

Knjiga MASLINA je inspirisana muzikom, psihologijom novog doba i krizama identiteta kroz koje svako od nas prolazi. Maslina govori o budjenju svesti Adama i Eve kroz idealizaciju ljubavi izmedju muškarca i žene. Da li je ona stvarnost ili samo fantazija? Priča o svetski poznatom muzičaru i sasvim nepoznatoj slikarki iz male sredine i njihovoj mističnoj povezanosti koja se manifestuje kroz inspiraciju i umetnost. Da li je to sve? Da li je tu kraj? Koja je svrha? Može li se čovek suočiti sa sopstvenim strahovima, razočarenjima i nastaviti da živi još kvalitetniji život?
Roman Maslina je ljubavna priča koja se suštinski bavi upoznavanjem sopstvenog bića, budjenja svesti i spoznavanjem Boga, naših odnosa koje gradimo sa porodicom, prijateljima, ljudima koje poznajemo ili nikada u životu nismo sreli.

[:en]

Adam, Eve, the 21st century. Love, mystery, risk. Ghosts, dreams and family relations. Unfinished love from a previous life, seeking to uncover the truth.

bookcover_Marija_Belic_Bibin-Maslina

Who are we and what do we do with our life?
Adam and Eve had never met before. At least not in this lifetime. But, than their souls decided to uncover the Truth. The only way is to follow their inside voices. Some tests needs to be passed. Will heaven support them or not…. will they make it? Will they discover who they really are?!

Book Olive is inspired by the music, New age psychology, and identity crises. The Olive talks about raising awareness of Adam and Eve through the idealization of love between man and woman. Is it reality or just a fantasy? The story of the world famous musician and quite unknown painter from small town and their mystical connection manifested through inspiration and the arts. Is that all? Is this the end? What is the purpose? Can a man confront their own fears, disappointments and continue to live even better lives? Olive novel is a love story which is essentially concerned with knowing our self, raising awareness and learning about God, our relationships we build with family, friends, people we know or have never met in our life.